The Children of ISIS Detainees: Europe’s Dilemma

Article el·laborat per l’equip del Center for Global Policy i publicat al web d’aquesta institució. Planteja la situació dels menors que hi ha als camps de refugiats o de detenció de la zona. Diversos governs europeus ja han hagut d’acatar sentències que els obliguen a fer-se càrrec d’aquests menors, de vegades per iniciativa dels propis familiars. Aquesta qüestió tard o d’hora arribarà a l’Estat espanyol. La segona part del problema és la recepció i educació d’aquests infants en un context de desradicalització, o de prevenció d’aquesta, i de socialització. Aquest és un repte d’importància cabdal, en el que diversos Estats ja es veuen involucrats, i que caldria preparar a casa nostra, ja que, més tard que d’hora, ens hi trobarem. En aquest sentit, conèixer l’experiència d’aquests països ens hauria d’ajudar.