RAN EDU Different ways governments can support schools and teachers in preventing/countering violent extremism

En continuïtat a l’article publicat el passat dimarts, tot i que han estat publicats originalment a l’inrevés, reproduïm el document de la RAN sobre polítiques de prevenció de l’extremisme violent a les escoles. Com dèiem en l’anterior article, les polítiques de prevenció són recomanacions de la Unió Europea, que ha creat centres i xarxes d’estudi d’aquests fenomens. El treball en prevenció és prioritari sempre, i és la millor manera d’evitar l’extensió d’ideologies d’odi i els atacs que les acompanyen.