Profiles of Individual Radicalization in the United States – PIRUS

El National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism de la Universitat de Maryland, és un dels centres de referència en les investigacions sobre fenomens de violència política, etno-separatista i religiosa. Té la que és, molt probablement, la millor dades de base del món sobre atacs violents i organitzacions armades. Adjuntem una nova base de dades que han elaborat, de perfils d’individus radicalitzats als Estats Units. Aquestes dades permeten l’estudi acurat de la radicalització a nivell sociològic, de manera que permet comprendre i analitzar el fenomen amb gran amplitud.

https://www.start.umd.edu/profiles-individual-radicalization-united-states-pirus-keshif