Prevenció i radicalització violenta

La Prevenció és el millor mètode per a evitar la difusió i adhesió a ideologies d’odi i violentes. En una societat en que tenim assumit que l’actuació reactiva significa que s’ha fallat en la prevenció, cal reforçar les actuacions en aquesta.

La radicalització és un procés diferent en cada individu, i la implicació en accions violentes sempre es deriva d’una prèvia radicalització i assumpció d’una ideologia violenta.

Extremisme.org és un mitjà que treballa en la prevenció de processos de radicalització en dos línies, la informació als interessats en aquests processos i, la participació en la resolució de casos.

Prevenció i radicalització violenta:

  • Definicions de termes i conceptes
  • Models de radicalització

Model 3N

Model de les dos piràmides

Altres models

  • Formes de resiliència
  • Programes de prevenció

PEN-LCRV

IMPACT

Altres

  • Conceptes i termes clau