Lessons from crime prevention in preventing violent extremism by police

Document de treball de la Radicalissation Awareness Network, organisme depenent de la UE, en que es fa una anàlisi de situació i s’emeten recomanacions sobre formes de prevenir l’extremisme violent per part dels cossos policials a la UE. És en el context de polítiques emanades de documents com aquest en que es porten a terme plans de prevenció com el Proderae (Protocol de Detecció de la Radicalització Extremista) del Cos de Mossos d’Esquadra. Hi ha altres documents referents a diferents àmbits, com l’educació, que van en la mateixa línia i que anirem incorporant properament.