Gihadisme : Definició

Ideologia política contemporània de caràcter totalitari que afirma seguir el missatge diví de domini global per a establir-hi un govern islàmic segons una interpretació de la religió particularment restrictiva i polititzada. Creuen que només per mitjà de la guerra en nom de la religió -la seva interpretació particular del gihad islàmic- serà possible l’establiment d’un mandat islàmic global. Tot i afirmar fer servir la religió com a base ideològica, el gihadisme implica innovacions doctrinals i l’ús de la violència indiscriminada, fet expressament prohibit en l’Islam.

CEDHICO