Extrema Esquerra : Organitzacions

Narodnaya Volya: La Voluntat del Poble, organització russa decidida a enderrocar el règim tsarista per mitjà d’accions directes contra figures d’aquest. Apareix el 1879 com a escisió de’una altra organització revolucionària, Zemla Volya, (Terra i Llibertat). Els seus components eren estudiants i intel·lectuals de classe mitja, i alguna aristòcrata que, en bona mesura, en finançava les activitats. La seva ideologia ha estat definida com a social-populista, però en tot cas, era difusa, entre anarquista i socialrevolucionària, tenien un plantejament de venjança coma forma d’estimular la revolució. L’1 de març de 1881 van assassinar el Tsar Alexandre II. La repressió posterior va afeblir molt el grup, que juntament amb una crisi ideològica va desaparèixer. El seu secretisme, composició, i capacitat operativa -l’assassinat del Tsar-, la van convertir en un exemple per a organitzacions posteriors. Com altres organitzacions revolucionàries de l’època, estaven fortament influïts per les idees de Sergey Nechaev i el seu “Catecisme revolucionari”.

CEDHICO