Extrema Esquerra: Definició

Corrents de pensament provinents del marxisme-leninisme i de l’anarquisme que proclamen la necessitat d’acabar amb el capitalisme com a única forma d’aconseguir societats justes i igualitàries. Entenen l’ús de la violència com a camí necessari i ineludible per a aconseguir els seus objectius polítics.

CEDHICO