Extrema Esquerra : Conceptes i termes clau

Propaganda pel fet: doctrina d’origen anarquista, teoritzada pel rus Kropotkin i el francès Brousse, segons la qual, l’exemple de l’actuació revolucionària és més efectiva que la propaganda per mitjans habituals. No té un contingut explícitament violent, però històricament ha estat utilitzat aquest concepte per grups llibertaris i autònoms com a justificació d’accions violentes.

CEDHICO