Extrema Dreta : Conceptes i termes clau

88: Números que corresponen a la vuitena lletra de l’alfabet, la H. En simbologia neonazi signifiquen Hail Hitler. També es correspon als 88 preceptes del neonazi nord-americà David Lane, ens els que sintetitza el seu pensament i la forma en que han de regir-se aquells que vulguin salvar la raça blanca.

18: En simbologia neonazi, la `primera i la vuitena lletra de l’alfabet, signifiquen Adolf Hitler.

14: Referit a les catorze paraules escrites per David Lane, “We must secure the existence of our people And a future for White children” (“Hem d’assegurar l’existència del nostre poble i un futur per als nens blancs”). També representen una segona frase del mateix Lane, tot i que menys utilitzada: “Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth” (“Perquè la bellesa de les dones blanques àries no pot desaparèixer de la terra”). Molt sovint es representen conjuntament amb el número 88, referit als 88 preceptes del mateix autor.

RaHoWa: acrònim de les paraules “Racial Holy War”, terme utilitzat especialment pels grups supremacistes i neonazis dels Estats Units i Canadà per a descriure la que ells entenen que és la situació al món entre la raça blanca i la resta.

Tres parèntesi ((( ))), o “eco”: símbol utilitzat per a assenyalar persones o organitzacions jueves. També per a acusar persones o accions d’haver estat manipulades pel “judaisme internacional”.