European Ethno-Nationalist and White Supremacy Groups

Publicat a la web del Counter Extremism Project, aquest article analitza els majors grups d’extrema dreta europeus. És una guia excel·lent per a situar-se en l’escena de l’extrema dreta europea i les seves diferents ramificacions així com per a comprendre la magnitud d’un fenomen del que la immensa majoria de les societats europees no en tenen consciència.