Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023

Elaborat per la Dirección de Seguridad Nacional, aquest document representa una posada al dia de les estratègies adoptades en els darrers anys en el terreny de la delinqüència i el crim organitzat.

https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-contra-crimen-organizado-delincuencia-grave