El Proyecto STEPSS (Strategies for Effective Police Stop and Search) en España

En el marc de la lluita contra tota discriminació racial o ètnica, l’Open Society Institute va impulsar fa uns anys, estudis a nivell europeu per a conèixer si es produïa discriminació en les actuacions policials. En el document que adjuntem hi van participar la Policia Local de Fuengirola, la de Girona, i el Cos de Mossos d’Esquadra. Les conclusions no són les que ens agradaria, ja que confirma el biaix ètnic en les identificacions i actuacions policials. L’estudi fa una sèrie de propostes per a evitar actuacions d’aquest tipus.

Els cossos policials són un element d’especial sensibilitat en el tractament de les minories, i poden ser un factor de radicalització si les seves actuacions discriminen o així ho fan sentir, a col·lectius o minories de qualsevol tipus.