“El islamismo a la conquista de las comunidades musulmanas en Europa”

Adjuntem l’interessant article d’Aba Belén Soage publicat atalayar.com. El tractament de les diferents comunitats culturals, religioses, ha de fer-se amb molt cura per a no atorgar una representativitat comunitària a entitats que no gaudeixen de la mateixa

https://atalayar.com/content/el-islamismo-la-conquista-de-las-comunidades-musulmanas-en-europa