Cedhico

El Centre d’estudis per al desenvolupament humà i comunitari és una associació sense ànim de lucre amb la voluntat de portar a terme estudis, jornades i accions pràctiques encaminades a millorar la condició humana. Ens preocupa la persona i el seu encaix a la comunitat, la concepció espiritual de la vida, la integració comunitària i nacional, la transcendència en un sentit total, de manera que denunciem la precarització de la vida, el materialisme i el consumisme destructius. 
Com que hem après moltes coses de poques persones, volem ser fidels als testimoni d’aquells que han donat la vida per un ideal d’ajuda i donació als altres. 

Els fins de l’associació són:

  • Elaboració i difusió d’estudis sobre tot tipus d’aspectes humanístics, socials i comunitaris.
  • Promoció dels valors humanístics mitjançant publicacions, taules rodones, conferències i altres activitats.
  • Creació d’un fons bibliogràfic i documental sobre l’humanisme i els problemes socials contemporanis.
  • Fomentar la reflexió sobre l’humanisme i el seu desenvolupament en el si de la societat catalana.

CEDHICO