ISIS in Africa: The End of the “Sahel Exception”

Article que analitza l’expansió gihadista a Àfrica, escrit pel periodista de France24, Wassim Nasr. i publicat al web del Center for Global Policy dels Estats Units. Ric en dades i gràfics, sempre aclaridors per a comprendre millor allò que s’està explicant. El creixement del gihadisme a Àfrica central no és notícia normalment, ja que aquest és el continent habitualment oblidat, un menyspreu que pagarem car a Europa. L’expansió de guerrilles gihadistes és cada cop major, fet que respon a unes causes que cal estudiar per a poder establir estratègies de contra-insurgència adequades.

Far Right Terrorism: Similarities and Differences vs. Islamic Terrorism

Article publicat per l’Institute for Counter Terrorism d’Isarel, i signat per Ronen H. Efectua una interessant comparació entre ideologia, formes de comunicació i reclutament, així com per a realitzar atemptats, entre les ideologies del títol. Aquestes, les més esteses i mortals en el món actual, tenen objectius comuns com la llibertat de la dona, els jueus, les minories, els i les homosexuals… A més d’un discurs apocalíptic basat en una suposada amenaça a la supervivència del grup, siguin aquests els “autèntics musulmans”, o la raça blanca. En el cas dels supremacistes blancs, és especialment preocupant el seu creixement numèric, així com l’augment en els seus atacs, tot i que lluny de la letalitat del gihadisme, però és notable la quantitat d’efectius militars detectats que hi simpatitzen o col·laboren.

Understanding violent extremism in the 21st century: The (re)emerging role of relative deprivation

Article publicat al web www.sciencedirect, escrit per Jonas Kunst i Milan Obaidi, especialment interessant com a aportació des del camp de la psicologia als estudis sobre processos de radicalització. Recull força treballs i documenta molt bé les afirmacions. Desfà algun mite, com el de la radicalització per causa de les condicions de vida, i confirma tendències en el sentit que la radicalització a distància és una realitat. Més dades a afegir a les anàlisi.

Analysis: The Islamic State’s ideological campaign against al-Qaeda

Interessant anàlisi dels missatges de propaganda utilitzats per les dos grans organitzacions gihadistes. És imprescindible fer seguiment dels comunicats de les organitzacions terroristes, ja que marquen la seva política i permeten fer anàlisi de situació.

https://www.longwarjournal.org/archives/2020/05/analysis-the-islamic-states-ideological-campaign-against-al-qaeda.php

Contextualising Salafism and Salafi Jihadists

Document publicat pel Danish National Center for Prevention of Extremism, detalla molt bé els conceptes de salafisme i gihadisme així com les seves derivades i trobades ideològiques. D’especial interès, els articles que analitzen la situació del salafisme a Dinamarca, la situació de la dona en aquest context, la propaganda gihadista, així com la radicalització salafista a Alemanya.

La competencia entre Al Qaeda y el Estado Islámico

Artcile publicat a la Revista de l’Instituto Español de Estudios Estratégicos (nº. 14/2019)

El yihadismo actual está protagonizado por dos grupos que acaparan la atención internacional: Al Qaeda y el Estado Islámico. El presente artículo se centra en demostrar que, a pesar de la diferente aproxima-ción estratégica de estos grupos, la supervivencia de ambos está basada en la ideología yihadista. Para demostrar esta hipótesis, se realiza un análisis de los aspectos claves de estos grupos: los líderes, los principios ideológicos, el concepto del territorio, las franquicias, los ataques y el modelo de captación. Al Qaeda basa su resiliencia en un modelo de red más moderado, mientras que el Estado Islámico adopta un modelo más territorial y atractivo por su radicalidad.

http://revista.ieee.es/article/view/1252/2271